• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

V letošnjem aprilu  je obremenitev zraka  s cvetnim prahom breze  hitro narasla do visokih vrednosti, že 8. aprila smo na merilni postaji v Lendavi zabeležili zelo visoko obremenitev (1500 pelodnih zrn/m³).  

Občina Lendava bo javno zbirala ponudbe za prodajo stavbnih zemljišč v lasti Občine Lendava. Zemljišča v prvem sklopu so v Industrijski coni Lendava, v drugem sklopu pa zemljišča za individualno gradnjo v Slomškovem naselju.

V evropskem letu kulturne dediščine Občina Lendava z novim odlokom o kulturnih spomenikih lokalnega pomena aktualizira varovanje kulturnih spomenikov, ki so ključnega pomena in potrebni posebne pozornosti z vidika varovanja kulturne dediščine.

Po novem predlogu, ki ga je obravnaval Občinski svet na svoji 20. redni občinski seji, se cena programov v vrtcu od 1. maja 2018 ne bo spremenila.  

Agencija za varnost prometa tudi letos vodi in koordinira nacionalno akcijo, s katero opozarjajo na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Akcija bo potekala v sodelovanju s policijo in sicer od 15. do 28. januarja 2018, ko bodo voznike opozarjali, da telefoniranje ne sodi za volan.

nedelja, 31. december 2017
sobota, 9. december 2017
sreda, 6. december 2017
sobota, 28. oktober 2017
petek, 27. oktober 2017
četrtek, 26. oktober 2017
sobota, 30. september 2017
četrtek, 21. september 2017
sobota, 2. september 2017
sobota, 26. avgust 2017
petek, 25. avgust 2017
torek, 18. julij 2017