Lendva és Mursko Središće – jó és őszinte kapcsolatok

szerda, 8. Május 2019

Magyar Janez Lendva Község polgármestere és Dražen Srpak Mursko Središče  város polgármestere a mai nap folyamán együttműködési megállapodást írtak alá, amellyel mindkét helyi önkormányzat szeretné megszilárdítani az egymás közötti kapcsolatot, serkenteni az árúcserét és az együttműködést a két város együttes fejlesztése érdekében.      

Az együttműködés elmélyítése

Már a két polgármester év elején történő találkozója alkalmából megállapodás született, hogy a két város közötti együttműködést a jövőben továbbfejlesztjük és a lehető legmagasabb szintre emeljük. Így hát Lendva Község vezetése elfogadta a Mursko Središče városában megrendezett munkatalálkozóra való meghívást. A megbeszélés során egyeztették az együttműködés továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokat és célokat.  A találkozón meghatározásra kerültek az együttműködés területei is.

A megállapodások és az egyeztetések alapján elkészült a megállapodás, amely megerősíti Lendva Község és Mursko Središće  város törekvéseit, hogy a gazdaság, a mezőgazdaság, a tudomány, a közlekedés és kommunikáció, a kultúra, az oktatás, a sport, a turizmus,  a környezetvédelem, a közművesítés, az iskolák, a gyermekek és a fiatalok, valamint a polgárok egyesületei közötti együttműködésre vonatkozó információcsere  területeken kialakítsák és továbbfejlesszék a kapcsolatokat; továbbá, hogy a jelen megállapodással ösztönözzék a kapcsolatokat a további európai városokkal, valamint hogy az esetleges  természeti katasztrófák esetére szilárd kapcsolatokkal rendelkezzünk a polgári védelem intézményeivel, a tűzoltósággal, az sürgős orvosi segítségnyújtással és az állategészségügyi szolgálatokkal.

Mura folyó

A megállapodás mai aláírására a Mura folyón került sor, ami nem véletlen. Ez a folyó már hajdanában is összekötötte az itt élő embereket egymással, akár a zene, és nem ismer határokat. Legyen a megállapodás aláírásának helyszíne is egy további jele a jószomszédok közötti  jóindulatnak és kapcsolatoknak, akik a kölcsönös barátságban es együttműködésben nem ismernek határokat,  hangsúlyozta Magyar Janez Lendva Község polgármestere, aki ez alkalomból kifejtette: 

"Örömmel tölt el, hogy a mai napon hivatalosan is aláírtuk az együttműködési dokumentumot azzal a várossal, amellyel az előző évtizedekben, mondhatnám évszázadokban, minden más városnál jobban osztoztunk a közös múltban, a közös országban, a társadalmi rendszerben és mindezzel együtt s közös oktatási, vasúti rendszerben, egyesületekben és nyelvben.

Mind Szlovéniának mind Horvátországnak az önállóvá válás volt a vágya és ezt – egyik kevesebb, a másik sajnos nagyobb áldozatok árán – el is érte, ami viszont nem azt jelenti, hogy a jelen térségben élő emberek ne tekintenénk a múltra büszkeséggel, szép emlékekkel, találkozókkal, rokoni kapcsolatokkal, és legyen ez így a jövőben is. Annak ellenére, hogy önállók lettünk, ismét egy szélesebb közös országban élünk: az Európai Unióban, amely hasonló célok és értékek, a kölcsönös segítségnyújtás és támogatás szükségessége elé állít minket.      

Ennek szellemében is elmondható, hogy a mai napon aláírásra kerülő együttműködési megállapodás megszilárdítja és konkretizálja a jelképes és spontán együttműködést, és amellyel alaposabban hozzálátunk a kölcsönös támogatáshoz, a megvalósításhoz gyakorlatilag a városok tevékenységének minden egyes területén – mint ahogy ez a megállapodás szövegéből is látható. Előzetesen minden területet kategóriák és szakterületek szerint egyeztettünk és ezáltal még konkrétabban köteleztük magunkat a megállapodásban rögzítettekhez mint a községek mind az intézetek szintjén."

A két város között megkötött megállapodás tehát új lehetőségeket nyújt  és egyúttal kötelezettségeket jelöl meg, mégpedig hogy a baráti kapcsolatokat tovább ápoljuk, fejlesszük és ösztönözzük.