Nyilvánosági nyilatkozat a Lendvai KKC közintézetben lefolytatott felügyeleti ellenőrzésről

csütörtök, 10. Január 2019

Lendva Község 2019. január 9-én szerdán közös megbeszélést tartott a KKC közintézet tanácsának elnökasszonyával és igazgatójával az egyik közalkalmazott foglalkoztatásának feltehető szabálytalansága miatt.

Megállapításra került, hogy az egyik közalkalmazott foglalkoztatása tekintetében felügyeleti ellenőrzésre került sor az SZK Munkaügyi Felügyelősége részéről. Ennek során a felügyelő szabálytalanságot állapított meg az egyik közalkalmazott foglalkoztatása tekintetében. Megállapításra került ugyanis, hogy a törvényi rendelkezések, amelyeken alapszik a közalkalmazott foglalkoztatási szerződése, amelyet még akkor a korábbi vezetés alatt Lendva Község közvetített, nem voltak megfelelően értelmezve. A felügyelő ezért a közintézetre és a felelős személyre bírságot szabott ki. Az igazgató elismerte a neki felrótt szabálytalanságokat, hogy a törvényi alapokat nem ellenőrizte, és hogy sajnálja a kialakult helyzetet. Mindkét bírságot ki is fizette.   

Lendva Község új vezetése a kialakult helyzet miatt figyelmeztette a közintézet igazgatóját, hogy ő az intézet felelős személye, mint ezt Az intézetről szóló törvény is  előírja, mégpedig hogy az igazgató szervezi és irányítja a munkát, az intézet gazdálkodását, képviseli az intézetet és annak nevében jár el, valamint hogy felelős az intézet munkájának törvényszerűségéért. Az igazgató továbbá irányítja az intézet szakmai munkáját és felelős érte. Lendva Község mint a közintézet alapítója az intézet ügyvitelében előforduló esetleges új szabálytalanságokat  – tekintet nélkül azok súlyára – nem tolerálja, és megtesz mindent annak érdekében, hogy ez többé ne következhessen be. Ha szükséges lesz, komoly intézkedésekkel is. Úgyszintén a közintézet tevékenysége felett bizonyos ideig ellenőrzést végez. Lendva Község úgyszintén figyelmeztette a közintézet tanácsának igazgatónőjét és az igazgatót, hogy kötelességük jogszerűen és szakszerűen eljárni ezen a reláción is.