• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Arhiv novic

Objavljamo prejemnike sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje programov civilnih in drugih organizacij v občini Lendava v letu 2018, ki se ukvarjajo z varovanjem o

Sezona cvetenja večine dreves se počasi zaključuje, za prihodnje dni pa je napovedana visoka obremenitev zraka s cvetnim prahom trav. Na travnikih je obremenitev zraka dovolj visoka, da lahko povzroča zdravstvene težave. Dnevne obremenitve znižujejo padavine.

Občina Lendava naznanja javno obravnavo in razgrnitev predloga Odloka o komunalnem prispevku v občini Lendava in predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Lendava.

Večina razpisov za sofinanciranje dejavnosti in delovanja društev za leto 2018 je že zaključenih in da širšo javnost seznanimo o dodeljenih javnih sredstev, bomo rezultate in prejemnike sredstev objavili v posebnem zavihku

Občina Lendava naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi in okoljskega poročila.

Na včerajšnji 4. izredni seji je občinski svet za direktorja javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava imenoval Dubravka Baumgartnerja ter podal pozitivno mnenje k imenovanju ravnateljice Dvojezične osnovne šole I Lendava in direktorice Ljudske univerze Lendava.

Objavljen je javni poziv za študentsko in dijaško delo v letu 2018. Namen poziva je vključevanje dijakov in študentov v lokalno okolje, da spoznajo delo na različnih področjih javnega sektorja, turizma in storitvenih dejavnosti in si tako pridobijo delovne izkušanje in krepijo delovne navade.

Javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Lendava bo potekla od 3. maja do 5. junija 2018. Gradivo je v tem času na vpogled v prostorih Občine Lendava.

V letošnjem aprilu  je obremenitev zraka  s cvetnim prahom breze  hitro narasla do visokih vrednosti, že 8. aprila smo na merilni postaji v Lendavi zabeležili zelo visoko obremenitev (1500 pelodnih zrn/m³).  

Občina Lendava bo javno zbirala ponudbe za prodajo stavbnih zemljišč v lasti Občine Lendava. Zemljišča v prvem sklopu so v Industrijski coni Lendava, v drugem sklopu pa zemljišča za individualno gradnjo v Slomškovem naselju.