• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Od 16.  do 19. oktobra v Severni Makedoniji poteka Svetovni kongres podjetništva, na katerem so spregovorili številni strokovnjaki s področja podjetništva in gospodarstva.

Cene programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda so bile nazadnje spremenjene na 4. seji občinskega sveta Občine Lendava, ki je bila 6. marca 2019. Veljavne cene se tako uporabljajo že od 1. marca 2019 naprej.

Stanje neporabljenih sredstev po vseh treh bilancah na dan 31.12.2018 znaša 2.668.203 €, od tega sredstva krajevnih skupnosti 115.107 €. Občina Lendava je imela na razpolago s 1.1.2019 za izvrševanje proračuna 2019 za vse prevzete obveznosti 2.553.096 €.

V vzgojno izobraževalnih ustanovah ta teden potekajo aktivnosti, ki se navezujejo na Teden otroka. Osrednja tema letošnjega Tedna otroka je »Naše pravice«, izhodišče pa pesem Toneta Pavčka.

CoNZEBs je projekt okvirnega razpisa EU Obzorje 2020 na temo ''Zmanjšanje stroškov za nove skorajda nič-energijske stavbe'' (call H2020-EE-2016-CSA, tema EE-13-2016).

Biotehniška šola Rakičan kot pooblaščena organizacija za pregledovanje naprav (škropilnice, pršilniki) za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, tudi letos organizira terenske preglede naprav.

S 1. oktobrom 2018 je stopil v veljavo nov Pravilnik  o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Več v obvestilu AJPES-a.

sobota, 25. avgust 2018
nedelja, 31. december 2017
sobota, 9. december 2017
sreda, 6. december 2017
sobota, 28. oktober 2017
petek, 27. oktober 2017
četrtek, 26. oktober 2017
sobota, 30. september 2017
četrtek, 21. september 2017
sobota, 2. september 2017
sobota, 26. avgust 2017
petek, 25. avgust 2017