• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Notranje organizacijske enote

NOE Urad Župana

Kontakt: Aleš Kozar
Tel.: 02 577 25 14
El. naslov: ales.kozar@lendava.si

NOE za premoženjske, finančne in računovodske zadeve

Kontakt: Aleksandra Kreslin
Tel.: 02 577 25 56
El. naslov: sandra.kreslin@lendava.si

NOE za gospodarske javne službe in krajevne skupnosti

Kontakt: Renata Torhač
Tel.: 02 577 25 27
El. naslov: renata.torhac@lendava.si

NOE za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo

Kontakt: Jasna Bračič-Szabó
Tel.: 02 577 25 21
El. naslov: jasna@lendava.si

NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo

Kontakt: mag. Tibor Hebar
Tel.: 02 577 25 50
El. naslov: tibor.hebar@lendava.si

NOE Režijski obrat

Kontakt: Renata Torhač
Tel.: 02 577 25 27
El. naslov: renata.torhac@lendava.si