• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Ocenjevanje škode zaradi posledic pozeb

četrtek, 3. avgust 2017

Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode izdala sklep o ocenjevanju škode zaradi posledic pozebe v času med 21. in 22. aprilom 2017.

Oškodovanci izpolnjene obrazce, ki ste jih prejeli na dom, skupaj s priloženimi dokazili vložite na Občino Lendava najkasneje do 23. avgusta 2017.