• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Poročilo in napoved do 27. februarja

Poročilu monitoringa cvetnega prahu na merilni postaji Lendava od 11. do 17. februarja 2019 in napoved do 27. februarja 2019.