• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Letno poročilo o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom v sezoni 2018

Monitoring cvetnega prahu po sporazumu med NLZOH in Občino Lendava poteka od 1. 1. do 31. 12. 2018, letno poročilo obravnava obdobje  od 1. 1. do 31. 10. 2018, kar pokrije sezono pojavljanja alergenih vrst cvetnega prahu. Namen monitoringa v novembru in decembru je kontrola dogajanja v ozračju glede na vremenske razmere. Pregled stanja za november in december bo objavljen v januarju 2019.

IZVLEČEK

Obstoječa Mreža aerobioloških postaj pokriva nižinski svet in obalno področje Slovenije. Z merilno postajo v Lendavi smo izboljšali pokritost z meritvami in informacijami v panonskem področju. Dveletne meritve so potrdile predvidevanja glede nadpovprečne obremenjenosti zraka s cvetnim prahom ambrozije. Nepričakovano so bile visoke obremenitve tudi z alergenim cvetnim prahom ostalih vrst rastlin. Letni seštevek (teža sezone) je bil skoraj dvakrat večji kot na bližnjih postajah. Obvestila o obremenjenosti zraka so bila posredovanja javnosti po protokolu Skupine za aerobiologijo, NLZOH.

Sezona pojavljanja alergenega cvetnega prahu se je začela v januarju, mesec in pol prej kot v letu 2017 in zaključila dva tedna kasneje, v sredini oktobra. Dolžina sezone je za dva meseca presegla lansko. Letni seštevek cvetnega prahu je bil 1,8-krat večji od lanskega, predvsem zaradi visokih obremenitev s cvetnim prahom breze, koprivovk, belega in črnega gabra, jelše, ambrozije, trav in hrasta.

Mesec april je izstopal po ekstremno visokih obremenitvah. V tridesetih dneh smo zabeležili 51 % letnega seštevka. Sezona cvetnega prahu ambrozije je trajala 82 dni, začela se je zadnje dni julija in zaključila v sredini oktobra. Bila je za 17 dni daljša kot leta 2017. Letni seštevek ambrozije je bil v Lendavi 10-krat večji od ostalih postaj.

Celotno poročilo si lahko preberete tukaj.