• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Podžupana

Župan je na podlagi sklepa o imenovanju podžupana Občine Lendava, z dne 15. 11. 2014, na to mesto imenoval dva podžupana.

Stanislav Gjerkeš

Rojen 15. 5. 1956, funkcijo podžupana opravlja četrti mandat, šestkrat je bil izvoljen tudi za člana občinskega sveta. Kot podžupan vodi in usmerja aktivnosti na področjih varstva občanov in premoženja pred elementarnimi nesrečami, prometne varnosti in razvoja prometne infrastrukture, kakovosti oskrbe s komunalnimi storitvami in varstva okolja. 

Ferenc Horváth

Rojen 13. 4. 1972, funkcijo podžupana in občinskega svetnika opravlja prvikrat. Kot podžupan vodi in usmerja aktivnosti na področju informiranja in obveščanja javnosti, družbenih dejavnosti na področju kulture, športa in dela z mladimi, razvoja lokalne samouprave, dvojezičnega poslovanja in čezmejnega poslovanja.

Podžupana opravljata podžupansko funkcijo na sedežu Občine Lendava ob delovnih sredah od 8.00 do 16.00.