• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sestava in poslovnik

Nadzorni odbor Občine Lendava v mandatnem obdobju 2014 - 2018 sestavlja 7 članov:

Suzana Kramberger
Tomislav Lebar
Aleksander Varga
Edvard Farkaš
Boris Petek
Štefanija Feher
Franc Špilak