• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sestava in poslovnik

Občinski svet v mandatnem obdobju 2018 - 2022 bo sestavljalo 19 članov, med katerimi sta dva predstavnika madžarske narodnostne skupnosti ter en predstavnik romske skupnosti. Z ugotovitvijo o izvolitvi župana Janeza Magyar mu je na podlagi prvega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi prenehal mandat občinskega sveta. O tej ugotovitvi je bila obveščena Občinska volilna komisija, ki bo v skladu s 30. členom Zakona o volitvah izvedla nadaljnji postopek imenovanja nadomestnega člana občinskega sveta.  

 

Člani občinskega sveta:

Gyöngyi Horvat, SDS 

Janez Somi, SDS

Rozina Nemec, SDS

Dejan Süč, ZMOREMO - Lista Dejana Süča

Rahela Hojnik, ZMOREMO - Lista Dejana Süča

Sven Sarjaš, ZMOREMO - Lista Dejana Süča

Jožef Gerenčer, SMC

Patrik Kocet, SMC

Romeo Gal, Lista gasilcev za varnost občanov

Stanislav Gjerkeš, Lista občanov za razvoj

Ivan Koncut, SD

Igor Kulčar, Lendava - Tudi moja občina

mag. Anton Balažek, DeSUS

dr. Mihael Kasaš, Lista dr. Mihael Kasaš

Peter Novak, N.Si

 

Predstavnika madžarske narodnosti

Robert Požonec

Ferenc Horváth

 

Predstavnica romske skupnosti

Nataša Horvat