• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Energetsko svetovanje

Streha mora dolga desetletja ohraniti visoko  nespremenjeno kakovost in trajnost.

Vsak graditelj si želi, da je stavba npr. stanovanjska hiša zgrajena tako, da je lepega videza, varna pri uporabi in energetsko učinkovita. Tudi zakon o graditvi objektov veleva, da je stavbe potrebno načrtovani in zgraditi tako, da izpolnjujejo naslednje bistvene zahteve:

Ravne strehe so se množično začele uporabljati že po prvi svetovni vojni, predvsem na industrijskih halah. V drugi polovici 20.stoletja pa so se začele pojavljati tudi na stanovanjskih stavbah.

Na željo in pobudo stanovalcev večstanovajskih stavb v Lendavi sta energetska svetovalca mreže ENSVET v Lendavi pripravila priročnik o smernicah za racionalno ogrevanje, podane informacije pa so koristne tudi za stanovalce individualnih stavb.

EKO sklad je koncem aprila letošnjega leta objavil nov Javni poziv, s katerim želi pomagati gospodinjstvom pri samooskrbi z električno energijo. Pomoč je podana v obliki nepovratnih sredstev, torej v obliki subvencij. Celotna višina sredstev, namenjenih za samooskrbo, znaša 3.000.000 evrov.

Les je najstarejši naravni vir toplotne energije na zemlji. Spada med obnovljive vire energije in biomaso rastlinskega izvora.

Z namenom ozaveščanja prebivalcev o učinkoviti rabi energije (URE) in povečanja rabe obnovljivih virov (OVE), deluje v okviru mreže ENSVET, 51 svetovalnih pisarn, ki so locirane v vseh večjih slovenskih mestih.

V članku ugotavljamo kakšni so stroški ogrevanja v primeru uporabe različnih vrst goriv. Prikazan je primer ogrevanja družinske hiše, ogrevalne površine 150 m2, ki uporablja centralno sodobno peč na kurilno olje in porabi 1.500 litrov tega energenta.

Da pozimi ne bo težav z delovanjem kurilnih naprav, je potrebno marsikaj postoriti, preden jih damo v pogon.

Toplotne izgube v stanovanjski hiši neposredno vplivajo na višino finančnih sredstev, ki jih porabimo za vzdrževanje ugodne klime v hladnih zimskih mesecih.

Pri ogrevanju, umivanju, kuhanju in razsvetljavi lahko že z enostavnimi ukrepi zmanjšamo porabo energije za eno tretjino. Večino ukrepov lahko preprosto izvedemo in terjajo le nekaj trenutkov naše pozornosti.

Energetski svetovalci mreže ENSVET vas vabijo, da jih v novembru obiščete na sejmih Ambienti - DOM+ ter Narava in zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

EKO sklad je tudi letos objavil že tradicionalni javni poziv za financiranje ukrepov s področja racionalne rabe energije, uporabe obnovljivih virov in varovanja okolja.

Energetsko svetovalna pisarna ENSVET, ki občanom nudi brezplačno svetovanje s področja učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov, se od sedaj nahaja v prostorih stare Lekarne na Kranjčevi 4 v Lendavi.

ENSVET je svetovalna dejavnost za občane s področja učinkovite rabe energije (URE) in uporabe obnovljivih virov (OVE).