Közlekedés

1. A Lendva-hegyi kilátótorony megközelíthetőségével kapcsolatos közlekedési rendről szóló tanulmány

Lendva-hegy és a Hosszúfalu-hegy térségében épülő kilátótorony előreláthatólag 2015. őszén kezd üzemelni.  A torony pompás kilátó térségben helyezkedik el, amely a közlekedési megközelíthetőség szempontjából körülményesnek mondható.  Egyúttal a kilátótorony közvetlen közelében terveznek további kisebb méretű létesítményeket, amelyekben a látogatók számára kiegészítő tevékenységeket folytatnak (vendéglátás, emléktárgyak árusítása stb.). A kilátótorony a meglévő turisztikai infrastruktúra (turisztikai útvonal egyéni szolgáltatókkal – borospincék) továbbfejlesztését jelenti Lendva-hegy térségében és ezzel segíti, ösztönzi mind a regionális mind a helyi gazdasági és turisztikai fejlődést.          

A kilátótorony megépítése következtében a Lendva-hegyen nagyobb lesz a közlekedési terhelés, mind a személyforgalmi mind az autóbusz közlekedés részéről. A meglévő közúti infrastruktúra, mindenekelőtt az úttest szélessége szempontjából nem optimális, ennek következtében nagyobb gondot okoz a két jármű találkozása (személyautó-autóbusz). Két busz találkozása pedig szinte lehetetlen egész Lendva-hegy közúti hálózata területén. Ilyen jellegű találkozó előreláthatólag veszélyes közlekedési helyzetet idézhet elő (tolatás domborzati szempontból „mozgalmas” terepen). A közúti hálózat leírt problematikája, amely akadályozza a normál (kényelmes) közlekedést, amely már most is tapasztalható, mindenekelőtt a „terheltebb” időszakokban, mint pl.: a szüret, a nagyobb turisztikai rendezvények (Bográcsfeszt, Lendvai Szüret) idején, valamint a szabadságok idején a nyári hónapokban, amikor Lendva-hegy területén előreláthatólag nagyobb a turisták mozgása.

A  feladat fő célja Tehát felmérni a közlekedési rendet (logisztikát) a személygépkocsival illetve autóbusszal érkező látogatók szempontjából. A forgalmat és a közúti infrastruktúrát gazdaságosan és a beruházási költségek szem előtt tartásával kell tervezni, azzal a céllal, hogy biztosítsuk az adott térségben a kilátótorony biztonságos és attraktív megközelítésének lehetőségét. 

2. Lendva város tágabb területének közlekedési tanulmánya

Lendva város ún. csillagszerű közlekedési hálózattal rendelkezik, ez pedig azt jelenti, hogy a városba több irányból is bekötőút vezet, amelyek aztán a várost a község többi területével, a régióval, az egész országgal, valamint a távolabbi térségekkel köti össze. Az A5 Maribor-Pince autópálya megépítésével Lendva térsége kifejezetten jobb összeköttetést kapott az ország többi részével. Három irányból vezet országút a város területére, éspedig: Petesháza (G2-109), Pince (R1-443) és Črenšovci irányából (G1-), valamint az autópálya Maribor, illetve Pince irányából (A5).

Lendva szűkebb területe a legnagyobb forgalmat »vállalja magára«. Ez pedig azért van, mert Lendva város a községi és közigazgatási központ szerepe mellett a környező régió foglalkoztatási és oktatási központ szerepét is ellátja. Továbbá Lendva idegenforgalmi város is, hiszen sokszínűségével, termálturizmusával, kulturális és természeti turizmusával a korszerű turizmus és kulturális örökség kombinációját képezi.

2010-ben elkészült Lendva város tágabb területére vonatkozó közlekedési tanulmánya, amely bemutatja és taglalja a jelenlegi és a tervezett járműforgalmat, a parkolást, a gyalogos és a kerékpáros forgalmat, és vizsgálja a javasolt megoldásoknak a jövőbeni közlekedési eseményekre gyakorolt hatását. A jelenlegi gépkocsiforgalom modellje, mint alapvető feladat, magában foglalja az összes jelentősebb közlekedési útvonalat, beleértve a háttér terület forgalmát, valamint figyelembe veszi a tervezett új közúti összeköttetéseket is.   

A tanulmányban külön hangsúlyt kaptak az új közlekedési infrastruktúra megoldások, a potenciálisan legnagyobb kapacitású csomópontok, a parkolási lehetőségek (a szükséges kapacitások és a parkolók helyszínei), valamint a gyalogos és a kerékpáros forgalom (a kerékpárutak hálózatának javasolt tervezete, a közlekedés alternatív formáinak közlekedésbiztonsági szempontja stb.)

A közlekedési tanulmány az első és alapvető lépés a jövőbeni közlekedési-műszaki megoldások jogosultságának megerősítését illetően, és egyúttal alapként szolgál a későbbi műszaki megoldásokhoz, a tervezett új közúti összeköttetésekhez szükséges műszaki dokumentáció elkészítéséhez Lendva területén.

A közlekedési tanulmány részletesebb magyarázata, a kimutatások és az összegzések a mellékletben találhatók.