A jelen hét TOP pályázati felhívása: Megjelent a gazdaságfejlesztés ösztönzésére irányuló pályázati felhívás

péntek, 29. Május 2020

A községi honlapon megjelent Lendva Község 2020. évi gazdaságfejlesztés ösztönzésére irányuló pályázati felhívás, amelyet a Finance című újság a hét TOP pályázati felhívásai közé sorolt. A 125.000,00 euró értékű pályázati felhívásra időtartama a pénzeszközök felhasználásáig azaz legkésőbb 2020. június 30-ig  tart.    

A nyílt pályázati felhívás tárgya Lendva Község  2020. évi vállalkozásfejlesztési ösztönzésére irányúló vissza nem térítendő eszközök odaítélése azzal a szándékkal,  hogy megvalósuljanak a célokat, amelyeket a »Lendva Község fejlesztési koncepciója 2015-2025”, valamint a „Lendva Község gazdaságfejlesztési  támogatásának szabályzata” című dokumentumok irányvonalai tartalmaznak. E két dokumentum követi az új vállalatok létrehozására, a fennálló vállalatok és az üzleti egységek fejlesztési és beruházásösztönzési programjainak elkészítésére irányuló intézkedéseket Lendva Község területén,   azzal a céllal, hogy javuljanak a község tevékenységi mutatói a demográfia és a munkapiac területén.

A jelen pályázati felhívásra önálló egyéni vállalkozók, mikróvállalatok, kisvállalatok, közepes vállalatok, kamarák és társulások jelentkezhetnek, amelyek a Gazdasági kamarákról szóló törvény és a Kézműipari törvény alapján jöttek létre, és amelyek székhelye Lendva községben van, továbbá azok, amelyek végrehajtották, vagy a megvalósításuk jelenleg  zajlik, illetve tervezik megvalósítani az intézkedést vagy a befektetést, amely a támogatás odaítélésének tárgyát képezi a jelen szabályzat szerint, Lendva község területén.

A nyílt pályázati felhívás kapcsolatos információkat Lendva Községtől kaphatnak, Fő utca 20, 9220 Lendava, obcina@lendava.si  vagy az alábbi telefonszámon:  02/577 25 00.

Részeletesebben a pályázatban.