Központi megemlékezés a holokauszt nemzetközi emléknapja és az auschwitzi haláltábor felszabadításának 75. évfordulója alkalmából

péntek, 31. Január 2020

A holokauszt nemzetközi emléknapja és az Auschwitz haláltábor  felszabadításának 75. évfordulója alkalmából Lendva Község, a Muraszombati Önkormányzattal, a Zsidók Kulturális Örökségének Maribori Központjával  és a Zsidók Kulturális Örökségének Ljubljanai Központjával együttműködve  megrendezte az Emlékezünk  című központi ünnepélyt a lendvai Zsinagógában.     

A holokauszt történelmi emlék megőrzése iránti törekvés és egyúttal a tiszteletadás szellemében olyan emberek előtt róttuk le tiszteletünket, akik mint egyének vagy mint közösség számos európai városnak felbecsülhetetlen értékű hozzájárulását jelentették és tartós, kitörölhetetlen nyomot hagytak.   

A muramenti térségben az európai zsidóság megsemmisítésének folyamatát sajnos hatékonyan és katasztrofálisan teljesítették. A háború alatt a zsidóság több mint 85 százalékát ölték meg, az életben maradtak pedig többségében a háború után  hagyta el a vidéket. Csak az emlékezés árnyéka maradt meg és a kötelezett, hogy örökségüket, mint figyelmeztetést a borzalmakra, megőrizzük az utódok számára.

Magyar Janez Lendva Község polgármestere üdvözölte az összegyűlt  vendégeket és emlékeztetett arra, hogy a holokauszt olyan, akár egy méretegység az abszolút emberi gonoszságra az emberiség egyetemes  történelmében. Ez különféle változatban sajnos ezután is még többször megismétlődött. »Tőlünk nem is olyan távol, nem is olyan régen, az egykori országunkban. A holokauszt nem csupán az emberi romlottság legaljának szinonimája. Ez egyúttal mindazok emberi áldozatkészségének csúcsa is, akik életüket feláldozva segítettek a veszélyeztetett honfitársaik rejtegetésében és mentésében«, mondta Magyar polgármester és beszédét azzal a felhívással zárta, hogy kötelességünk nem csupán az, hogy  emlékezzünk, hanem az is, hogy hallassuk szavunkat és legyünk jelen tetteinkkel is. Hogy jobb világot teremtsünk.

Az ünnepi megemlékezés ünnepi szónoka Borut Pahor köztársasági elnök volt, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az idei megemlékezés a „nem szabad elfelejteni” figyelmeztetés jegyében zajlik. “Lassan búcsút veszt tőlünk az a nemzedék, amely átélte a szörnyű tragédiát és velük együtt elbúcsúzik a  civilizáció erkölcsének legaljának közvetlen emléke is,” mondta Pahor elnök és hozzátette, hogy erkölcsi kötelességünk és felelősségünk, hogy ezeket az emlékeket elfogadjuk és továbbadjuk a következő nemzedékeknek. » Az emlékezés oszlopa legyen a béke oszlopainak egyike«, mondta a köztársasági elnök.

Az ünnepi megemlékezésen a többi vendég között jelen voltak a Szlovén Zsidó Közösség tagjai és egy kivételes vendég is, az egyetlen még élő muravidéki zsidónő Fürst Erika, aki átélte a hírhedt auschwitzi haláltábor borzalmait.  

Pahor köztársasági elnök ez alkalommal emlékérmet adott át neki. Emlékérmet kaptak ugyanis a haláltárbor túlélői is, akik részt vettek az Auschwitz haláltábor felszabadításának 75. évfordulóján rendezett megemlékezésen. Fürst Erika egészségi gondok miatt nem tudott részt venni az auschwitzi ünnepi megemlékezésen. Ez alkalommal a köztársasági elnök azt nyilatkozta, hogy Fürst Erika „erkölcsi emlékmű, aki ihleti az embereket”.

Az elhunyt zsidókért  Ariel Haddad rabbi, a Szlovén Zsidó Közösség tagja mondott imát.  

Az ünnepi megemlékezés keretében Boris Hajdinjak, a  Zsidók Kulturális Öröksége Maribori Központjának igazgatója megnyitotta a Yad Vashem holokauszt emlékközpont Auschwitz – hely a Földön: Auschwitz Album című fotókiállítását. A kiállítás a Lendvai Zsinagógában 2020. március 31-ig tekinthető meg.

Robert Waltl, a Zsidók Kulturális Öröksége Ljubljanai Központjának igazgatója a holokauszt 587 áldozatai neveinek hagyományos felolvasásával zárta az ünnepi megemlékezést a Lendvai Zsinagógában.

Foto: Tomaž Galič