Lendva az EKF 2025 cím elnyerésére irányuló pályázattal négy országot kötött össze

hétfő, 30. December 2019

Lendva Község az SZK Kulturális Minisztériumának szabályzatával összhangban Lendva Község az Európa Kulturális Fővárosa 2025 cím elnyerésére irányuló pályázatát már benyújtotta, a pályázati anyagot pedig a mai napon Ljubljanába az SZK Kulturális Minisztériumához is benyújtja.

A rendkívül komoly, szerteágazó és terjedelmes pályázati anyag készítésében különféle szakterületekről számos egyén, szakember vett részt. A tartalmi anyagot készítő  szűkebb munkacsoportban a lendvai közintézetek és Lendva Község szakmunkatársi mellett az anyag készítésében részt vettek Peter Tomaž Dobrila, Katjuša Kranjc, Matej Fišer és Janez Balažic, a végső fázisban pedig számos további egyén is, mivel az anyagot angol és szlovén nyelven kellett benyújtani, grafikai szempontból megfelelő formában mind papíron mind elektronikus változatban.

Az anyag készítésében jelentősen hozzájárult számos egyén is mint Katjuša Kranjc építész és formatervező is nyilatkozta: "Meggyőződésem, hogy ez nem sikerült volna számos lendvai lakos és olyan emberek nélkül, akik kedvelik Lendvát.  Valóban irigylésre méltóan sokan voltak; több mint 50 értékes vélemény és ötlet. Minden hozzájárulás, legyen az mégannyira kicsi, felbecsülhetetlen volt. Segített a koncepció kidolgozásában, valamint megérteni azt, hogy mire van Lendvának szüksége és mit tud Lendva nyújtani.”

A pályázati anyag koncepciójában figyelembe vettük az Európai Unió minden irányvonalát, prioritását és ajánlását, valamint a helybeli lakosok elképzeléseit, amelyek távlatilag gazdagíthatják a szűkebb és tágabb környezetünket. "Pályázatunkkal szeretnénk hozzájárulni Lendva, a régió  és maga Európa jobb jövőjéhez is”, nyilatkozta a mai sajtótájékoztatón Magyar Janez Lendva Község polgármestere.

Az EKF címre pályázó legkisebb város

Lendvának már a kivételes elhelyezkedése, együttélése, kétnyelvűsége, a különféle kisebbségek és nemzetiségek, a közösségen belüli szoros kapcsolatok, a különféle nemzetekkel és országokkal való kapcsolatok miatt is erős és központi szerepe van. Lendva mint az Európa Kulturális Fővárosa  kétségkívül jelentősen hozzájárulhatna a fejlődéshez minden területen, a szűkebb és tágabb környezetben. A legkisebb pályázó kiválasztásával Európa bebizonyíthatná, hogy a kicsik, illetve a legkisebbek is számítanak, és hogy minden város egyformán fontos az Európa és az európai eszme megóvásában. 

Szlovéniának 212 helyi önkormányzata (községe) van és lakosságának több mint a fele kevesebb mint 5.000 lakost számláló helyi önkormányzatban él, tehát olyan városokban mint Lendva.  Olyan városokban, amelyek kicsiségük ellenére gazdag kultúrával ésa művészettel rendelkeznek, szépek, hitelesek, inspirálók.

Lendva nem csak kicsi, hanem a legkisebb város, amely ez idáig pályázott az EKF 2025 címre. Magabiztosan szeretnénk megmutatni, hogy a kisvárosok több mindennel  rendelkeznek, ami a nagyvárosokban nincs, és ezt szeretnénk megosztani. Ez lenn az alkalom, amikor a nagyok odafigyelnek a kicsikre.

Lendva négy országot és nyolc európai régiót köt össze

Lendva különleges földrajzi fekvése egyedülálló és a két hármashatár közötti elhelyezkedése biztosítja a régióban lévő városokkal, valamint a határon átnyúló kapcsolatokat is.  Lendva mint határmenti város az EKF címre történő pályázatával több európai régiót csatlakoztat. Lendva Községgel a EKF projekthez kapcsolódva partneri kapcsolatokról szóló megállapodást írtak alá a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa, a Muraszombat Város Önkormányzata, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, a Muraközi Megye, a horvátországi Csáktornya városa, a Pomurje Horvát Kulturális Egyesület, Zala Megye, a magyarországi Zalaegerszeg városa, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösség,  az Országos Szlovén Önkormányzat, a Magyarországi Szlovének Szövetsége , valamint Ausztriából a Bad Radkersburg város.

A Község több mint negyven községtől, egyesülettől, szervezettől, intézettől és egyéntől  kapott támogató levelet.

Lendva ez idáig egyetlen olyan pályázó, amely a programot négy országban és nyolc európai régióban kívánja megvalósítani. Lendván már jelenleg is minden kulturális és egyéb eseménynek nemzetközi konnotációja van – ez a mi realitásunk és ez a mi természetes környezetünk és természetesen a jelentős előnyünk.

Lendva a múltban elkészítette és közzé tette a 2017-2025 évek közötti helyi kulturális programját, amelyet a községi tanács fogadott el és erősített meg. A Helyi kulturális program és az RKF 2025 cím elérésére irányuló pályázata teljes mértékben megegyezik az Európai Unió 2018. november 27-én elfogadott munkatervével, és amely a kulturális politika kialakítására vonatkozó európai együttműködés elsődleges feladatait határozza meg:

  • A kulturális örökség fenntarthatósága;
  • Kohézió és jó közérzet;
  • Ökoszisztéma, amely támogatja a művészeket, a kulturális és alkotójellegű szakértőket, valamint az európai tartalmak;
  • Nemi egyenlőség;
  • Nemzetközi kulturális viszonyok.

Lendván » a kultúrát éljük és beszéljük«

"Az együttműködésbe meghívtunk több, Európában közismert, művészt és egyént, akik munkájukkal gazdagítják és nemesítik a tágabb európai térséget. Részvételüket haladéktalanul megerősítették, mert azonos nyelvet beszélnek, tekintet nélkül arra, hogy honnan érkeznek, Lendván mindenkit megértünk. Reméljük, hogy a pályázattal sikerül meggyőzni az értékelést végzőket, hogy felismerjék, hogy minden, ami szép és ami jó, kis dolgokban, illetve kis városokban rejlik. Hisszük azt, hogy Lendva az egyetlen igazi EKF 2025 jelölt, mivel itt éljük és beszéljük a kultúrát," fejezte be nyilatkozatát a sajtókonferencián az anyagot készítő szűkebb munkacsoport képviselője Katjuša Kranjc építész és formatervező.