Lendva Község községi tanácsának 9. ülése

péntek, 22. November 2019

A községi tanács 2019. november 20-án szerdán megtartott ülésén többek között az 1. fordulóban  megvitatta Lendva Község 2010. évi költségvetésének javaslatát, Lendva Község területére vonatkozó  telekhasználati díjról szóló rendeleti javaslatot (2. forduló), Lendva Község területére vonatkozó  hirdetésekről szóló rendeleti javaslatot (2. forduló), továbbá Lendva Község ingatlan-elővásárlási jogáról  szóló rendeleti javaslatot (2. forduló), valamint a tanácstagok támogatták a községi tanács két póttagjának mandátumát.  

Két új községi tanácstag mandátumának elfogadása

A Mandátumvizsgáló, választási és kinevezési bizottság javaslata szerint a községi tanács elfogadta Lendva Község két új községi tanácstag mandátumát a fennmaradt mandátumi időszakra. Így új tanácstagok lettek: Nađ Drago a DeSUS listáról mag. Anton Balažek helyett és Šabjan Éva az SDS listáról Močnek Otto helyett.   

Rendelet a telekhasználati díjról

Lendva Község területére vonatkozó telekhasználati díjról szóló új rendelettel Lendva Község lényegesen csökkenti a telekhasználati díjat a beépítetlen építési telkek tekintetében, mégpedig ez az új korrekciós szorzó alapján 70 százalékkal csökken, tehát 1-ről 0,3-ra.  A jövőben a Község tervezi a beépítetlen építési telkek adatbázisának kialakítását, amely csak azokat a beépítetlen építési telkeket tartalmazza majd, ahol lehetőség van az építkezésre és az elektromos áramhoz, a közvízvezetékhez és a telekommunikációkhoz való csatlakozásra, hogy az adó az adókötelezettek részére barátságosabb és igazságos legyen. Lendva Község tudatában van annak, hogy alacsonyabb lesz a telekhasználati díjból származó bevétele, azonban a korrekciós szorzó csökkentésénél a prioritás az elégedett polgárok voltak, hogy ezek egy igazságos és tisztességes  élettérben élhessenek.  

A 2020. évi költségvetés első fordulóban történő megvitatása

Lendva Község községi tanácsa első olvasatban megvitatta Lendva Község 2020. évi költségvetésének javaslatát és olyan határozatot fogadott el, hogy a költségvetés megfelel Lendva Község községi tanácsa Ügyrendjével összhangban történő eljárás szerinti további megvitatásra. A községi tanácstagok méltatták, hogy a költségvetés már novemberben elkészült és még az idei évben elfogadásra kerülhet.

A bevételek és kiadások mérlegében Lendva Község költségvetésében az összbevételeket  12.808.425 EUR összegben tervezik. A bevételek legnagyobb részét, 6.165.842 EUR-t (az összbevételek 48,14%-a), a személyi jövedelemadó képezi.

A költségvetési bevételek és kiadások mérlegében tervezett kiadások 13.971.378 EUR-t tesznek ki, ebből a folyó kiadások és a folyó transzferek 9.061.370 EUR, illetve a költségvetés összes kiadásának 64,86 %-a, valamint a költségvetés beruházásra irányuló kiadása és a beruházási transzfer  4.910.008 EUR, illetve  a költségvetés összes kiadásának 35,14 %-a .

A költségvetési hiány a bevételek és kiadások mérlegében 2020. évben 1.162.953 EUR lesz.

A Község javasolt költségvetése kiegyensúlyozott és hosszútávon fenntartható azzal a feltétellel, hogy a folyó fogyasztás a tervezett keretekben maradjon, és hogy a beruházásokra irányuló kiadások alkalmazkodjanak a rendelkezésre álló forrásokhoz. A költségvetési felhasználóknak biztosítja a tevékenységük és a küldetésük, valamint a programok megvalósításához szükséges feltételeket.

A javaslatok, a kezdeményezések és az észrevételek beküldésének határideje

A további tárgyalási időszakban a javaslatot megvitatják a munkatestületekben, a bizottságokban, valamint lehetőséget biztosítanak az érdekelt közvélemény bekapcsolódására is. A községi költségvetési javaslattal kapcsolatos észrevételek és javaslatok benyújtásának határideje a KT Ügyrendjének értelmében max. 2019. december 2. A költségvetés a községi tanács 2. fordulójában történő tárgyalásához az előkészítési határidő 2019. december 9.   

Lendva Község 2020. évi költségvetési javaslata és a mellékelt dokumentumok itt tekinthetők meg.