Lendva Község támogatja a telekhasználati díj több részletben történő befizetését

péntek, 15. Május 2020

Lendva Község a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos gondok miatt  a Pénzügyminisztériumnál kezdeményezte, hogy az állam az intervenciós jogszabályok keretében tekintse át annak lehetőséget, hogy a telekhasználati díjra kötelezettek a díjat több havi részletben fizethessék be, és nem csak kettőben, mint ezt a jelenleg hatályos Lendva Község területére vonatkozó telekhasználati díjról szóló rendelet írja elő. Az adóeljárásról szóló törvény  a 404. cikkelyében többek között előírja, hogy az adóhatóság a telekhasználati díjra vonatkozó határozatot (a továbbiakban: NUSZ) a községi rendelet alapján és a január 1-ével kezdődő évre vonatkozó pontérték -, amelyre a telekhasználati díj megállapítása vonatkozik - alapján állapítja meg. Ezek szerint a rendelet módosítása csak a 2021. évre vonatkozó NUSZ díjszabás során lépne hatályba.   Az állam a telekhasználati díjkötelezettek likviditási gondjainak kiküszöböléséhez az  Államháztartási területre vonatkozó intervenciós törvénnyel látott hozzá. A jelen törvény a 7. cikkely 1. bekezdésében úgy rendelkezik, hogy az adóhatóság engedélyezheti az adófizetés (értelemszerűen ide soroljuk a telekhasználati díjat is – NUSZ) maximum két évre elhúzódó halasztását, illetve az adófizetést legtöbb 24 havi részletben 24 hónapos időszakra engedélyezi, a járvány miatti bevételszerzési lehetőség kiesése miatt.  Ez a lehetőség adott a jogi személyeknek is.  A megfelelő beadványokat az esetleges bizonylatokkal együtt a Muraszombati Pénzügyi Hivatal címére kell  küldeni, mégpedig:        

Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota.

Lendva községre vonatkozó  2020. évi telekhasználati díjkivetés adatbázisát Lendva Község már megküldte a Szlovén Köztársaság Pénzügyi Igazgatóság részére. Az idei évre vonatkozó telekhasználati díjkivetés tárgyában új rendelet lépett hatályba (erről már nyilatkoztunk), amely a díjkötelezettek, mind a természetes személyek mind a jogi személyek részére bizonyos díjcsökkentést, illetve erre vonatkozó alternatívát tesznek lehetővé.   Lendva Község a Muraszombati  Pénzügyi Hivatallal megállapodott, hogy a telekhasználati díjkötelezettek likviditási problémái miatt, amelyek a koronavírus járvány következménye, elhalasztja a telekhasználati díj befizetését, mégpedig az első részlet ez év augusztus hónapjában lesz esedékes, a második októberben, ez látható lesz a telekhasználati díjat tartalmazó csekken, amely mellékelve lesz a NUSZ kivetésről szóló határozathoz.