Lendva Község Tisztelt Polgárai!

szerda, 19. December 2018

Őszintén hálás vagyok Önöknek és egyúttal büszke is vagyok, hogy a választásokon támogattak. A közösség képviselőjévé való megválasztás azt jelenti, hogy a közösség rád bízza a fejlődését, a jövőjét. Én mindenképpen Önökkel együtt szeretném ezt alakítani. Hiszek a kommunikáció, a véleménycsere és a tárgyalás erejében, és hogy különböző meglátások, vélemények esetén is el tudunk jutni konszenzussal a megoldáshoz, amely a legjobb lesz községünk és tágabb közösségünk számára. A tizennyolc helyi közösség községünk szűkebb részeiként fontos szerepet töltenek be a helyiek szükségleteinek kielégítésében, ezért a törekvéseim a lehető legnagyobb mértékben arra fognak irányulni, hogy mindenki azonos figyelemben és fejlődésben, a tevékenységek támogatásaként arányos támogatásban, befektetésben részesüljön.

Községünk fejlődését Önök a községi tanácsba és a helyi közösségek tanácsaiba megválasztott képviselőkre bízták. Azt kívánom, hogy közösen, konstruktív és minőségi véleménycserék alapján bölcs és megfontolt megoldásokat valósítsunk meg, amelyek a leginkább szolgálják községünket. A közös döntéshozatalra való képtelenség a jó ötletek hiányát is eredményezi. Ezekre az ötletekre pedig községünkben nagyon nagy szükség van. Meggyőződésem, hogy rendelkezünk ezekkel, valamint hogy minőségi, távlati lépések szükségesek, amelyek a legszélesebb értelemben követik a közérdeket az élet és a gazdasági fejlődés minden területén.

Vállalkozóként mindig is arra törekedtem, hogy aktív és szolidáris polgárként is tevékenykedjem. Polgármesteri tisztemben a tudásomat és a vállalkozói területen szerzett tapasztalataimat mindenekelőtt azokon a területeken használom fel, amelyek köztudottan kulcsfontosságúak a társadalom hatékony fejlődése szempontjából, ez pedig a gazdaság és a vállalkozás. Azonban a gazdaság sem tud sikeresen fejlődni, ha a közigazgatás nem hatékony, illetve olyan, amely lehetetlenné teszi a fejlődést. Tudatában vagyok viszont annak is, hogy a társadalom igazi minőségét, az életszínvonalat és a társadalomban uralkodó viszonyokat nem csupán a gazdasági mutatókkal lehet mérni. A közhasznú tevékenységek egyes területei sosem lehetnek kizárólag a gazdasági mutatók és a nyereségességi szempontok tárgyai. Az oktatás, a kultúra, a szociális terület, a legkülönbözőbb egyesületek, a hátrányos helyzetű csoportok, a civil és a karitatív szervezetek, valamint a közszféra számos egyéb területe megköveteli a lehető legnagyobb fokú odafigyelést azoktól, akikre a közösség az irányítást rábízta. Társadalmunk ettől lesz nemes, szolidáris és jóindulatú. Erre pedig életünk minden területén nagy szükség van.

A december számunkra egy kicsit fárasztó, aktív hónap volt, ezért mindenkinek azt kívánom, hogy az ünnepeket és a szabadnapokat békés környezetben töltse, olyan emberekkel körülvéve, akik a legkedvesebbek számára és akik a legközelebb állnak hozzá.  

Még egyszer köszönöm a bizalmukat, áldásos, boldog karácsonyt, valamint boldog 2019-es esztendőt kívánok, amelyet már közösen alakítunk.

Magyar Janez, Lendva Kőzség polgármestere