A Mura folyó okozta árvizek elleni hatékony védelem érdekében szükséges a szomszédokkal való közös fellépés

csütörtök, 10. Október 2019

Tegnap Hotizán gyűltek össze a FRISCO 2.2. »Az árvízkockázat határokon átnyúló, összehangolt csökkentése - Építési intézkedések a Mura vízgyűjtőjében " projekt partnerei a nyitókonferencián. A lokális közösség, a szakmai szervezetek képviselői és mindazok csatlakoztak hozzájuk, akik érdekeltek ez ügyben.

A FRISCO 2.2 projekt a Mura folyó vízgyűjtőjében az áradások kockázatának csökkentését megcélzó, szerkezeti építési intézkedések megvalósítását foglalja magába, így a horvát oldalon a Sveti Martin töltést, a szlovén oldalon, Benicénél a töltés rekonstrukcióját. A települések és a környék árvízvédelmének biztosítására kerül sor, javul a lakosság életkörülménye és a környezetvédelem is biztosítva lesz.   

A Szlovén Köztársaság Vízigazgatóságának képviselői és horvátországi partnereik bemutatták a projekt célját és a már megvalósított tevékenységeket, valamint a jövőbeni terveket. A találkozón jelen volt Magyar Janez, Lendva Község polgármestere és Dražen Crnčec Sveti Martin na Muri  Község polgármestere.

Magyar Janez, Lendva Község polgármestere bevezető beszéde során hangsúlyozta, hogy elengedhetetlen a határon átnyúló együttműködés és az integráció az árvízkockázat csökkentése érdekében a határfolyó mellett. Ez alkalomból köszönetet mondott az összes jelenlevőnek, elsősorban pedig a Mura folyó két oldalán levő lokális közösség képviselőinek, egyaránt az állami szerveknek, hiszen a jó együttműködés kulcsfontosságú a teljeskörű megoldások érdekében.

Anton Kustec, a Szlovén Köztársaság Vízigazgatósága keretében, a Mura terület szektorvezetője, a projekt bemutatása során hangsúlyozta, hogy Szlovéniában még csak most veszi kezdetét a tevékenység, Horvátországban viszont a befejezésénél tartanak. » A projekt tervezett időtartama 24 hónap. Tavaszra az építési munkák megkezdését tervezzük, a befejezésre 2020 augusztusában kerül sor. A 890 m hosszúságra megszereztük az építési engedélyt, előreláthatólag novemberben jelenik meg a kivitelező keresésére vonatkozó pályázat. A jövő év februárjában kerül sor a kivitelező kiválasztására, márciusra tervezzük a munka megkezdését. A beavatkozás magába foglalja az új  töltés megépítését, a meglevő töltés részének rekonstrukcióját, a keresztező rámpák, a szolgáltató utak megépítését és más hasonló építési munkák kivitelezését azzal a céllal, hogy minél funkcionálisabb legyen az objektum. A beruházás értéke 1,35 millió euró. Hozzáfűzte, hogy » a múltbeli  árvizeknek nagy  következményei vannak a környékünkön. Benice kapta meg az elsőbbséget, de vannak még kritikus pontjaink, amelyekkel foglalkozni kell. »

Az eseményről és a projektről itt olvasható bővebben.

Foto: Tomaž Galič