A Szlovén Hadsereg Napja

péntek, 15. Május 2020

A Szlovén Hadsereg Napját 1991. május 15-nek emlékére ünnepeljük, amikor az az időszak vette kezdetét, hogy a szlovén újoncok kizárólag Szlovénia területén töltsék le a katonai szolgálatukat.  Magyar Janez Lendva Község polgármestere a Városházán találkozott Andrej Skodič alezredessel, a muraszombati laktanya parancsnokával és Zoran Petrovič századossal és ez alkalommal támogatta a katonai gyakorlatot, amelyet a hadsereg épp most folytat Szlovénia területén.

Magyar Janez polgármester őszintén gratulált a Szlovén Hadsereg tagjainak a hadsereg napja alkalmából és köszönetet mondott az odaadó és professzionálisan végzett munkájukért, valamint a hazafias  magatartásukért, a felelősségükért és segítőkészségükért, amikor erre szükség van.

A Szlovén Hadsereg Napja a szlovén katonai történelmi értékek megőrzésének, mindenekelőtt az önállósodási törekvések értékeinek a napja.  A laktanyákban a katonák ünnepélyes keretek között  ünnepelték meg a hadsereg napját,  valamint ez alkalommal a hadsereg előreléptetett tagjai rendfokozatokat vehettek át, a legérdemesebbek pedig kitűntetésben részesültek.

A Szlovén hadsereg ezekben a napokban folytat harcászati gyakorlatokat Szlovénia több térségében  „Preskok 20” közös név alatt, amely június 19-ig tart. Mivel a katonai gyakorlatok egy részét Lendva község térségében is folytatják majd, Magyar Janez polgármester és Andrej Skodič  a muraszombati laktanya parancsnoka a jelen találkozón közös nyilatkozatot írt alá a katonai gyakorlatok támogatásáról.