A csapadékvíz levezetése Petesházán

Év: 2014 - 2015
Státus: befejezett
Értéke: 340.971,68 EUR

Cél: Vízlevezetés és a fennmaradt vizek eltávolítása a mezőgazdasági földekről, az elárasztott lakóépületekből és a mezőgazdasági létesítményekből egyes helyszíneken. A Kopica patak áteresztőképességének rendbe hozása.

A munkák volumene: Az út menti árkok tisztítása és további új árkok létesítése a szükséges hidrotechnikai létesítményekkel együtt; a nem megfelelő helyen lévő átereszek cseréje; új átereszek. A hordalékok eltávolítása és a töltések megemelése.

Kronológia:
2014. 10. 9.:  Tárgyalás az Arso-val a vízi infrastruktúrával kapcsolatban.

2014. 10. 23.: A munkák megkezdése Petesházán.

2015. március: A kibocsátóműtárgy az Ötdináros távon.