A Kidrič utca rendezése, LK 207190

Év: 2014 - 2015
Státus: befejezett
Értéke: 468.443,61 EUR

Cél: A teljes kommunális infrastruktúra rendezése; csatornarendszer, közvilágítás, járda, parkolók,  az út és a vízvezeték (a vízvezeték a Muravidék ivóvízellátása – A rendszer c. projekt keretén belül valósul meg).

A munkák volumene: Vegyes szennyvízcsatorna rekonstrukciója, a rendszer korszerűsítése tehermentesítő beépítésével; utak és járdák felújítása; közvilágítás felújítása, illetve kiépítése, 80 férőhelyes parkolók tervezése a többlakásos lakóházak mellett.

Kronológia:

2014. 10. 8.: Megbeszélés a Kidrič utcai lakókkal a munkákról történő tájékoztatással kapcsolatosan.

2014. október: A munkák megkezdése; útlezárás. 

2015. 7. 16.: Belső elkötelezettség.