Sanacija brežine pri Centru za zaščito in reševanje Lendava

428
37.000,00 €
Zaključeno
29.05.2020
29.06.2020