Sanacija brežine pri Centru za zaščito in reševanje Lendava

569
37.000,00 EUR
Zaključeno
29.05.2020
29.06.2020