Sanacija dveh cestnih odsekov v Čentibi (Ulica sv. Urbana)

350
Zaključeno
avgust 2020
avgust 2020