Sanacija plazišča pod Lendavskim gradom

91.400,22 €
V teku
oktober 2020
marec 2021