Javna objava pogojev za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest

20. 9. 2022 78