• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Kriteriji za podelitev priznanja za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani