• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani