• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani