• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani