• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani