• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu industrijska cona Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani