• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi

Ostali akti in predpisi

Strani