• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o predkupni pravici Občine Lendava na nepremičninah