• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani