• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat del Občine Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani