• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani