• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskih cestah

Ostali akti in predpisi

Strani