• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za mlade – Svet mladih Lendava / Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva«

Ostali akti in predpisi

Strani