• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odredba o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih površinah in prepoved uporabe otroških športnih igriššč in igral v občini Lendava

Dokumenti

Ostali akti in predpisi

Strani