• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Pravilnik o kriterijih ter načinu vpisa in sprejema otrok v javni dvojezični zavod Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda

Ostali akti in predpisi

Strani