• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani