• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sklep o začetku priprave sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del Občine Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani