• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega in dolgoročnega plana Občine Lendava

Ostali akti in predpisi

Strani