• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2017

Ostali akti in predpisi

Strani