• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2019

Ostali akti in predpisi

Strani