• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javne površine in ceste

Izvajanje zimske službe

Za udeležence v prometu je od 15. novembra obvezna zimska oprema, zimsko službo v občini Lendava pa bodo izvajali DARS d.d., Direkcija RS za ceste in Eko-Park Lendava d.o.o.

Zimsko službo na državnih cestah v celoti izvaja družba DARS. Na občinskih cestah v skupni dolžini približno 130 kilometrov in površini okoli 11 000 m² pa bo zimsko službo izvajalo podjetje Eko-Park s podizvajalci. Občinske ceste in javne površine, ki jih bo vzdrževal Eko-Park, so razdeljene v tri prioritete. Standard vzdrževanja občinskih cest bo nekoliko višji od tistega, ki ga določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah.

Občane obveščamo, da imamo tudi sami krajani določene obveznosti, med katerimi ne pozabimo, da:

  • se moramo v prometu prilagoditi razmeram na cesti in uporabljati zimsko opremo,
  • smo dolžni očistiti sneg pred zgradbo (pri večstanovanjskih objektih mora čiščenje organizirati upravljavec zgradbe),
  • moramo varovati okolje in ga ne obremenjevati s prekomernim soljenjem.

V skladu z Odlokom o občinskih cestah morajo tudi vsi krajani, ki živijo ob občinski cesti, dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, če jim s tem ni povzročena škoda. Prebivalci ob občinski cesti morajo imeti na strehah stanovanjskih objektov pritrjene snegolove, da se sneg ne bi usipal na občinsko cesto, z objektov ob občinski cesti pa morajo pravočasno odstraniti ledene sveče tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

Program zimske službe je objavljen tudi na občinski spletni strani (www.lendava.si) in podjetja Eko-Park (www.eko-park.si). Dežurstvo in komuniciranje z javnostjo je 24 ur na dan zagotovljeno pri izvajalcu na kontaktni številki 041 702 080. Pripombe, reklamacije in predloge pa je možno posredovati na telefonsko številko 031 746 699 ali 031 369 543 ter preko občinskega ZELENEGA TELEFONA, telefonska številka je 080 48 47.

Vsem občankam in občanom želimo varno vožnjo ter strpnost in potrpežljivost v cestnem prometu!

Program zimske službe v občini Lendava 2016/2017