• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Občinski svet je na 11.redni seji med drugim obravnaval tudi dodatni program Glasbene šole Lendava, vključitev novega projekta v načrt razvojnih programov, spremembe odpiralnega časa razglednega stopla in pobudo za preimenovanje doma starejših v Lendavi. Posnetek celotne seje si lahko ogledate tu

Soglasno je občinski svet na včerajšnji seji podprl predlog o pričetku postopka za ustanovitev podjetja za potrebe priprave in izvedbe projekta Evropska prestolnica kulture 2025 in zaradi vzpostavitve pregledne, jasne in transparentne strukture upravljanja in izvajanja projekta.

Občinski svetniki so v prvi obravnavi sprejeli predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, ki med drugim predvideva dodatno širitev dejavnosti, kar omogoča racionalizacijo stroškov delovanja občinske uprave in večje povezovanje stroke.

Občinski svet je včeraj potrdil letni program športa za leto 2020, ki je podlaga za sofinanciranje športnih dejavnosti v občini Lendava in daje podlago za operativno izvedbo tega področja.

Sterilizacijo oziroma kastracijo psov in mačk bodo veterinarji izvajali na vseh veterinarskih postajah v Pomurju; med 1. februarja in 31. marcem 2020 lahko uveljavljate 20% popust pri ceni storitve.  

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vabi vse upravičence, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2 2019 (Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 12.

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vabi vse upravičence, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1 2019 (Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 12.

CoNZEBs je projekt okvirnega razpisa EU Obzorje 2020 na temo ''Zmanjšanje stroškov za nove skorajda nič-energijske stavbe'' (call H2020-EE-2016-CSA, tema EE-13-2016).

sobota, 25. avgust 2018
nedelja, 31. december 2017
sobota, 9. december 2017
sreda, 6. december 2017
sobota, 28. oktober 2017
petek, 27. oktober 2017
četrtek, 26. oktober 2017
sobota, 30. september 2017
četrtek, 21. september 2017
sobota, 2. september 2017
sobota, 26. avgust 2017
petek, 25. avgust 2017